Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5460
Authors Desconegut
Titles Ab devota pensa en la dura terra
Incipit & Explicits text: Ab devota pensa en la dura terra … y l'alma se'n puja en les altes sales
Date / Place escrit 1502
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 774:11 (ed. ref.)
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7817
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 25-27
Title(s) Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
Incipit & Explicits text: [ 25] Ab dauota pensa // enla dura terra … [ 27] … Hi larma senpuya // enles altas Sales | ffj
Poetic Stanza 12 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8364
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 20v-22v
Title(s) Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 20v] Tercer Venturos
text: [ 21] Ab deuota pensa en la dura terra … [ 22v] … Hi lalma senpuja en les altes Sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7860
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 38v-40v
Title(s) Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Tercer Venturos
text: Ab dauata pensa en la dura Terra | Los jonols nuus posa, e a Deu suplique … [ 40v] … Alcors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuja en les altes Sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
Note als ff. 41 i ss. versos catalans sobre Llull, posteriors a l'època que ens ocupa
ID no. of Witness 4 cnum 7912
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 92v-94
Title(s) Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 92v] Tercer Venturos
text: Ab dauota pensa enla dura terra … [ 94] … y lalma senpuja en les altes sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 7894
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [18]-[19]v ff. 79-80v
Title(s) Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 79] Tercer Venturos
text: Ab deuota pensa enla dura terra … [ 80v] … y lalma senpuja enles altes sales | Finis
Poetic Stanza 12 x 8
Record Status Created 2004-06-07
Updated 2011-04-04