Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5459
Authors Desconegut
Titles Sobre totes les eletes
Incipit & Explicits text: Sobre totes les eletes | singular Mare de Deu | gracies vos sien fetes | de les gracies quens feu … hon Vos y tota la gent, | en cas que vingues armada, | pugam tenir ben guardada | les robes, or y argent
Date / Place escrit 1500 circa
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7ï 7: ababcddc
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 28 i 79 , n. 12
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster (ed. ref.)
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 7927
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness f. 32v
Title(s) Desconegut, Sobre totes les eletes, escrit 1500 circa
Incipit & Explicits text: [ 32v] Sobre totes les elletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens feu | gracies nos feu senyora | quascun gorn per nos pregau | vos
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 2
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 79 , n. 12
Note els quatre versos inicials es corresponen amb els vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló, on no hem trobat els dos versos següents. Hem transcrit tot el text. Es tracta d'una mostra d'escriptura amb bona lletra i les següents còpies dels versos són d'aprenents molt maldestres
ID no. of Witness 2 cnum 7929
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness f. 33
Title(s) Desconegut, Sobre totes les eletes, escrit 1500 circa
Incipit & Explicits text: [ 33] Sobre totes les elletes | singular mar [sic] de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens feu
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra del text mostra
ID no. of Witness 3 cnum 7930
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness f. 33
Title(s) Desconegut, Sobre totes les eletes, escrit 1500 circa
Incipit & Explicits text: [ 33] Sobre totes les elletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies qus [sic] feu
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra del text mostra
ID no. of Witness 4 cnum 7928
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness f. 32v
Title(s) Desconegut, Sobre totes les eletes, escrit 1500 circa
Incipit & Explicits text: [ 32v] Sobre totes le selletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens | feu Sobre totes les elletes | singula
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 1
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra de l'anterior text
Record Status Created 2004-06-04
Updated 2008-05-09