Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5458
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Albert G. Hauf
Title La Scala de Contemplació de Fra Antoni Canals i el De XV gradibus contemplationis o Viridiarium Ecclesiae
Source Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica = Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval
Source associated persons T. Martínez (Ed.)
Date / Location 8 1997: pp. 97-120
Source of Data for Works texid 1428 Antoni Canals, Scala de contemplació, escrit 1398-07 a quo - 1401 ad quem
Source of Data for Persons bioid 2673 Isabel Suaris, noble
Record Status Created 2004-09-10
Updated 2014-05-01