Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5454
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Fur sobre les apelacions dels consols
Date / Place promulgat València [?] 1403
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts part de texid 2526 Sense identificar, Obra encara sense identificar
References (most recent first) Colón et al. (1980-2007), Furs de València 6:76
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10418
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 17v-18
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Fur sobre les apelacions dels consols, promulgat 1403 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 17v] Contra la Jurisdictio dels consols. La pracmathicha sanctio feta per lo S. R. en Marti declarant qujns fets son entesos esser mercantiuols
pream.: J2tem com perla transportacio feta en los consols dela mar … en diuerses maneres
text: E primerament que los emoluments de qujnts Calonjes e penes … [ 18] … dela cort dels dits consols R. prothonotarius
Note segueixen disposicions en llatí als ff. 18v-20
ID no. of Witness 2 cnum 7837
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/127 (2) (BITECA manid 2727)
Copied 1591 [?] - 1640 [?]
Location in witness f. 15v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Fur sobre les apelacions dels consols, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] Fur del Rey en Marti situat en Rubrica de appellaccions a cartes cent setanta quatre en lo principi de la tercera columna fols. 150 fur 17. Prima Columpna
text: De sentencia que sera promulgada per los jutges de les appellacions dels consols … qui ni age cabut en acordar alguna de les sentencies qui de la dita appellaccio conegue. Do. ma. Vicecanceller
References Minchiotti (2004), Inspecció personal
Record Status Created 2004-05-31
Updated 2004-06-29