Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5452
Format llibre. edició. imprés
Author Romeu Llull
Title Obra completa
Associated persons Jaume Torró (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, A, 135
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1996:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Works texid 3820 Romeu Llull, Ab gran sfors quasi forcí natura, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3822 Romeu Llull, De bocadens postrat estich en terra, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 4073 Romeu Llull, Di' te día tanti guay, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3823 Romeu Llull, Fantesiant molt sovint en amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3824 Romeu Llull, Gloriós és l'om qui no sent d'amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3826 Romeu Llull, L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3827 Romeu Llull, Lexe'm estar, Amor, no·m dónes guerre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3828 Romeu Llull, Misteri gran, o concebiment noble, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3829 Romeu Llull, Mon sentiment ha perdut del tot l'esme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3830 Romeu Llull, Per satisfer al que tant me obliga, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3831 Romeu Llull, Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3832 Romeu Llull, Si·n nagun temps d'amor me só clamat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3833 Romeu Llull, Si·n temps passat hagués hagut conèxer, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3835 Romeu Llull, Vengut és temps qu·en amar daré terme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3825 Romeu Llull, Yo fuig d'Amor per viure·n libertat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Record Status Created 2004-09-01
Updated 2011-04-07