Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5449
Authors Gaspar de Verí i Desbac
Titles Levau forçes mies e celebrau festa
Gràcies fetes als reverents jutges (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Levau forçes mies e celebrau festa … y jo pach si'ls mancha res qui'ls ha fretura
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Verí.4
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 774:10 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:502
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 965
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 22
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] gracias fetas als reuerents jutges per gaspar de veri
text: Leuau forses mies : e celebrau festa … y yo pach sills manca : res quils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 2 cnum 8362
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 18-19
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Segon en orde apres de primer
rubr.: [ 18v] Graties fetes als Reuerents Jutges Per Gaspar de Veri
text: Leuau forces mies E selebrau festa … [ 19] … Y Jopach sills mancha resquils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “endressa”
ID no. of Witness 3 cnum 7858
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 36v-37
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] Graties fetas als Reuerents Jutges per Gaspar de Vari
text: Leuau forces mies e selebrau festa | Recobrau Jngeli, la Vostre speransa … [ 37] … feu queles respostes, mesien remeses | Jopach sills mancha res quils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 4 cnum 7910
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 90r-v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 90] Gracies fetes al [sic] Reverents Jutges per Gaspar de Vari
text: Leuau forces mies E Selebrau festa … [ 90v] … Y Jo pach sils mancha res quills afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 5 cnum 7892
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [16]r-v f. 77r-v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] Graties fetas als Reuerents Jutges per Gaspar de Vari
text: Leuau forces Mies, e selebrau festa … [ 77v] … Y jo pach sills Manca resquills á fretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25