Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5449
Name Petrus Vitalis, escrivà
Sex H
Milestones Floruit 1422
Lloc vinculat Cabanes [?]
Affiliation escrivà
Printer or scribe of manid 2773 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Municipal 1-2.1 Consells 34. Cervera: Petrus Vitalis, 1422. Natan, En nom de Déu tot poderós, escrit 1320 [?] - 1360 [?].
Record Status Created 2005-12-02