Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5448
Authors Gaspar de Verí i Desbac
Titles No prengau a vici si ara m'apella
Apellatio (Llull DB)
Incipit & Explicits text: No prengau a vici si ara m'apella … y jo pach si'ls mancha res qui'ls ha fretura
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Verí.3
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 10; 11 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:502
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7871
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 20
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] Apellacio per Gaspar verj en certa part jnterposada dela sentencia de present publicada
text: No prengau a vici : si aremapella … Tostemps appellant me : sjm es denegada
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8361
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 17v-18
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17v] Primer en orde aprres de primer
rubr.: Apellacio per Gaspar de Veri en certa part Jnterposada dela Sententia de present publi Cada
text: [ 18] No prengau a Vici si are mepella … Tostemps appellantme, simes denegada
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7857
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 35v-36
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Primer en orde apres deprimer
rubr.: Apellatio per Gaspar Veri en certa part Jnterposada dela sententia de present publicade
text: [ 36] No prengau a Vici Siare Mepella | Perque vei tot lo de qui va destorbat … Ylpris ques deposa sempre requirents | Tostemps appellant me Sim es denagada
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7909
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 89-90
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Primer en orde apres de primer
rubr.: [ 89v] Apellacio per Gaspar de Veri encerta part Jnterposada de la sentencia de present publicade
text: No prengau a Vici si are mepella … [ 90] … Tostemps appellant me Simes denegada
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 7891
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [15]v-[16] ff. 76v-77
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 76v] Primer en orde apres de primer
rubr.: Apellacio per Gaspar Veri en certa part Interposada dela sentencia de present publicada
text: No prengau a vici si are mepella … [ 77] … Tos temps appellant me simes denagada
Poetic Stanza 3 x 8
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25