Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5447
Authors Gaspar de Verí i Desbac
Titles Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Incipit & Explicits text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … fruhints assí gràcia y en l'altre món glòria
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts aquesta obra forma part del texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 872-874
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 772:11 (ed. ref.)
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:501-502
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7869
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 13-14
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Jesus
rubr.: Obre ad premjum en laors de mestre Ramon feta per Gaspar de verj
text: Dels actes la fama : Ramon lull qui resta … [ 14] … ffruhjnts assi gracia : yn laltre mon gloria
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jnuocacio y acabe”
ID no. of Witness 2 cnum 8356
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 11v-13
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] Jesus
rubr.: Obre ad premium en leors De mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … [ 13] … fruhints assi graçia, y en laltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jn Vocacio y acaba”
ID no. of Witness 3 cnum 7852
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 29v-31
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] Jesus
rubr.: Obre ad Premium en leors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Verj
text: Dels actes la fama Ramon Lull quiresta | Deuos les condignes, virtuts notifique … [ 31] … Dela penitentia, uins mostre la via | fruhints assi graçia yen laltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jnvocatio y acaba”
ID no. of Witness 4 cnum 7904
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 83-84v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 83] Jesus
rubr.: Obre ad premium en leors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … [ 84v] … fruhints assi gratia y en laltre mon Gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jn vocacio y acaba”
ID no. of Witness 5 cnum 7995
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Jesus
rubr.: Obra ad praemium en laors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … Fruhint asi gracias y enlaltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 7886
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [10]v-[12] ff. 71v-73
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] Jesus
rubr.: Obre ad premium en lahors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … [ 73] … Fruhints assi gracia, y enlaltre mon gloria | Amen. Jesus
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jnuocacio, y acaba”
ID no. of Witness 7 cnum 7945
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 395-396
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 395] Jesus. Obra ad premium en laors de Mestre R. feta per Gaspar de Veri
text: Dels Actes la fama Ramon Llull qui resta … [ 396] … fruhint assigracia, y en laltre mon gloria. Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Invocacio y acabe”
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2011-04-04