Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5446
Authors Gaspar de Verí i Desbac
Titles Meditant jo del gran Ramon scriure
A la joya (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Meditant jo del gran Ramon scriure … y lo defalt a mi si mal levora
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Verí.1
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 870-2
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 772:10-1 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:500-1
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7873
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 12r-v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Per introduccio dela obre ahonor del jrrefragable doctor mestre Ramon ab set cobles sparses recite la visio seguent
text: Meditant yo : del gran Ramon scriure … [ 12v] … Y lo defalt : amj si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 2 cnum 8355
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 10-11v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Gaspar Veri ala yoia en orde quart Per Jntroductio dela obra a honor del Jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles Sparces resita la Visio Seguent
text: Meditant yo, del gran Ramon scriure … [ 11v] … Y lo defalt, a mi Simal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 3 cnum 7851
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 28-29v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Gaspar Veri ala Joya en orde quart Per Jntroductio dela obra ahonor del jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles sparses resita la Visio seguent
text: Meditant yo del gran Ramon scriure | Quant dignes vuy desser laudificat … [ 29v] … Al dit lobet, de quis sin ventio | Y lo defalt ami si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 4 cnum 7903
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 81v-83
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 81v] Gaspar Veri ala Joya en orde quart Per introductio dela Obra a honor del Jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles sparçes resita la Visio seguent
text: Meditant Jo del gran Ramon scriure … [ 83] … Y lo defalt ami si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “En dressa”
ID no. of Witness 5 cnum 7994
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Gaspar Veri a la Joya en orde quart Per introduccio dela Obra a honor del irrefragable [?] Doctor Mestre Ramon Llull ab set Cobles sparces recite la visio seguent
text: Meditant yo del gran Ramon escriure … Y lo de falt a mi si mal lleuora
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endrassa” respectivament. Aquest testimoni, editat recentment per Rosselló Lliteras, no l'hem pogut localitzar a data de gener de 2008, degut a les escasses eines que ara mateix té l'arxiu per trobar una obra determinada entre els seus fons. Tota la informació que aquí donem deriva de l'edició de Rosselló Lliteras, que no transcriu el v. 9 de l'edició de Pérez Martínez
ID no. of Witness 6 cnum 7885
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [9]v-[10]v ff. 70v-71v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] Gaspar Veri ala Joya en Orde quart Per introduccio dela Obra a honor del irrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles sparces recita la visio seguent
text: Meditant jo del gran Ramon escriure … [ 71v] … y lo defalt á mi si mal lauora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 7 cnum 7944
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 393v-394v
Title(s) Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 393v] Gaspar Veri ala Joya en Orde quart Per introduccio dela obre … Dr. Mestre R. Lull en set cobles espartes reuta la visio seguent
text: Meditant lo del gran Ramon escriure … [ 394v] … y lo defallt a mi si mal lleuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note set cobles seguides de tornada i endreça
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25