Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5445
Authors Joan Odó de Menorca
Titles Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre
Cobles en laor del il·luminat i patriota Mestre Ramon Llull (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Jesus, deu e home, o Ramon Lull nostre … quius fa morir martyr, per gran maravella
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
i va precedida d'una altra composició amb funció de preàmbul texid 5444 Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
texid 5444 Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Menorca.2
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 866-8
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 10-1 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:489
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7865
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 8-9
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] Cobbles en laor del illuminat e patriota mestre Ramon Lull fetes per joanot manorcha mjnim dels qui desigen saguir la proffecio y doctrina de aquell tirant ala joya
text: Jesus deu e home // o Ramon Llull nostre … [ 9] … Quius fa morir martir // per gran marauella
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8353
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 6v-8
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 6v] Cobbles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui de Sigen saguir la proffeçio y doctrina de a quell tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home, o, Ramon Lull nostre … [ 8] … Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7849
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 24-25v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] Cobles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui de sigen seguir la proffeçio y Doctrina de aquell tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home, o Ramon Lull nostre | vahen deuiaueu, dels seus perfets passos … [ 25v] … E fonch vostre marcha, del cap la frescura | Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7901
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 78-79v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78] Cobles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot Manorcha minim dels qui desigen saguir la proffeçio y doctrina de aquell Tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home o Ramon Lull nostre … [ 79v] … Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 7992
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Coblas en laor del Illuminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui desitjan saguir la professio y doctrina de aquell, Tirant ala Joya
text: Jesus Deu é home o Ramon Llull nostre … Quius fa morir Martyr per gran merevella
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note a la transcripció de Rosselló Lliteras fa d'aquest testimoni manquen els vv. 17-24 de l'edició de Pérez Martínez
ID no. of Witness 6 cnum 7883
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [6]v-[8] ff. 67v-69
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67v] Cobles en laor del Illuminat, y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot Manorcha minim dels qui desitjan saguir la proffecio, y doctrina de aquell, tirant alas Joyas
text: Jesus Deu é home, o Ramon Lull nostre … [ 69] … Quius fa Morir Martyr pergran maravella
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 7949
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 390-391v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 390] Cobles en Laor del Illuminat y Patriota Nostra Ramon Llull fetas per Joanot Menorca minim dels qui desitjen seguir la professio y doctrina de Aquell. Tirant ala Joya
text: Jesus Deu é home, o Ramon Llull nostre … [ 391v] … quis fa morir Martyr per gran Merevella
Poetic Stanza 9 x 8
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25