Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5445
Name Pere de Salvonera, notari
Pere de Salvanera
Pere de Salvonis
Sex H
Milestones Floruit 1425 [?] - 1455 [?]
Lloc vinculat Cervera
Affiliation notari
Patron or publisher of manid 2661 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial NF 18, Pere de Salvonera Manuals 1436-1438. Cervera: per a Pere de Salvonera, 1436 - 1438. Desconegut, Tal li done Longí a Ihesuchrist per lo costat ab la lança, escrit 1401 - 1438 ad quem.
manid 2216 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, 18, Pere de Salvanera, Manual 1446-1449. Cervera: per a Pere de Salvonera, 1446 - 1449. Desconegut, Tres lletres són que fan hom mal haver, escrit 1447 ad quem.
Record Status Created 2005-12-02
Updated 2005-12-02