Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5444
Authors Joan Odó de Menorca
Titles Obtesa licentia del reverent pare
Cobles esparçes (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Obtesa licentia del reverent pare … Mare de Deu, dresau lo devot vostre
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc [darrera cobla = abcdefgh]
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Introducció a texid 5445 Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
texid 5445 Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Menorca.1
Editat a: Avinyó (1925), Història del lulisme 319-21
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 865-7
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 10 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:488
Note encara que la rúbrica que precedeix les dues cobles inicials és “Cobles sparces”, i la tercera cobla compta també amb la rúbrica “Oratio a la sagrada Mare de Déu”, aquestes tres cobles constitueixen una única composició, amb una única intenció del poeta, que és la de presentar la seva obra en llaor de Ramon Llull amb el tòpic de la modèstia i amb una invocació a la Verge Maria, sota la llicència de les autoritats i dels superiors
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7868
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 7
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 7] Cobles sparces
text: Obtesa licencia / del Reuerent pare … Mare de deu // dreçau lo deuot vostre
Poetic Form cobles esparses
Poetic Stanza 3 x 8
Note una mà posterior a la que copia l'obra a ha escrit al damunt de la rúbrica inicial: “Joanot de manorcha ditor ala Joya segon en orde”. La cobla tercera va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrada Mare de deu”
ID no. of Witness 2 cnum 8351
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness f. 6r-v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] Joanot de Manorcha ditor ala Joya Segon en Orde
rubr.: Cobles Sparces
text: Obtesa licentia del Reuerent Pare … [ 6v] … Mare de Deu, dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrade Mare de Deu”
ID no. of Witness 3 cnum 7847
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 23v-24
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Joanot de Manorcha ditor ala Joya segon en orde
rubr.: Cobles sparçes
text: Obtesa licentia, del Rauerent pare | Inquisidor nostre, tant virtuosissim … [ 24] … Mare de Deu, sobre los trons alçada | Mare de Deu, dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrade Mare de Deu”
ID no. of Witness 4 cnum 7899
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 77v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77v] Joanot de Manorcha ditor ala Joya Segon en orde
rubr.: Cobles sparces
text: Obtesa licentia del Reuerent pare … Mare de Deu dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oratio a la Sagrade Mare de Deu”
ID no. of Witness 5 cnum 7990
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Joanot de Manorcha ditor ala Joya segon en Orde
rubr.: Cobles esparces
text: Obtesa licencia del Reuerend pare … Mare de Deu dresau lo devot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrada Mare de Deu”
ID no. of Witness 6 cnum 7881
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [6]r-v f. 67r-v
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67] Joanot de Manorcha ditor ala Joya segon en Orde
rubr.: Cobles sparces
text: Obtesa licencia del Reuerent Pare … [ 67v] … Mare de Deu dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio a la sagrada Mare de Deu”
ID no. of Witness 7 cnum 7940
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 389v-390
Title(s) Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 389v] Joanot de Manorca ditor a la joya segon en orde
rubr.: Cobles sparses
text: Obtesa llisensia del R. Pare … [ 390] … Mare de Deu, dressau lo devot Vostro
Poetic Stanza 3 x 8
Note la tercera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrada Mare de Deu”
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25