Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5443
Authors Antoni Massot
Titles Llaors del reverd mestre Ramon Llull (Llull DB)
Los actes famosos, qui dir-los poria
Incipit & Explicits text: Los actes famosos, qui dirlos poria … ab cruel martyri, finis vostra vida
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Massot.1
Editat a: Avinyó (1925), Història del lulisme 316-8
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 863-865
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 10 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:477
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2954
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 5-6
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] Jesus
rubr.: Comensa la obra feta per lo dit antonj maçot ascriuent enlaors Dell ravarent mestre Ramon lull per la qual no enten ser guanyador
text: Los actes famosos // qui dir los poria … [ 6] … ab cruel martjrj // finis vostra vjda
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8350
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 4-5v
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Comensa le obra feta perlo dit Anthoni Maçot ascriuent En la ors Del Reuarent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 4v] Los actes famosos, qui dir los poria … [ 5v] … Ab cruell martiri, finis Vostre Vida | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7846
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 21v-23
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] Comensa le obra feta per lo dit Anthoni Maçot escriuent en la ors Del Reuerent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 22] Los actes famosos, qui dir losporia | Deuos tant Eregi, e mallorqui nostre … [ 23] … Bufets e puntades, pedres vostiraren | Ab cruel Martytrj finis vostre vida | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7898
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 75v-77
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 75v] Comensa le obre feta perlo dit Anthoni Maçot escriuent En laors del Reuerent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 76] Los actes famosos qui dir losporia … [ 77] … Ab cruell Martyri finis vostre vida | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 7989
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Comensa le obra feta perlo dit Antoni Maçot scriuent en laors Del Reuerend Mestre Ramon Llull Per la qual no enten esser Guanyador
text: Los actes famosos qui dir los poria … Ab cruel martyri finis vostra vida
Poetic Stanza 10 x 8 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note en relació a l'edició de Pérez Martínez, la transcripció que Rosselló Lliteras fa d'aquest testimoni interpola després de la cinquena cobla una altra cobla sencera: “Dexas violaris - muller y riquezas | Peculis y rendes per lo amat vostre | Per ço lo diable - tomgues del tot postre | Puis Deu alargia - a vos ses boneses | Lo gan Puig de Randa - fonch lo academi | Ahon obtinguereu - infusa doctrina | Lo preceptor vostre - natura divina | Quant per ningun modo - nous pogue rependre”
ID no. of Witness 6 cnum 7880
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [5-6] ff. 66-67
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 66] Comensa le obre feta perlo dit Anthoni Maçot escriuent en laors Del Reuerent Mestre Ramon Lull per la qual no enten esser Guanyador
text: Los Actes famosos qui dirlos poria … [ 67] … Ab cruell Martyri finis vostre vida
Poetic Stanza 9 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 7939
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 388-389v
Title(s) Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 388] Comensa la obra feta per lo dit Anth Massot scrivent en laors del R. M. Ramon Lull per la qual no enten esser guañador
text: Los actes famosos qui dir los poria … [ 389v] … abcruel martjri finy vostre vida
Poetic Stanza 9 x 8
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25