Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5439
Authors Jordi Miquel Alber
Titles Ab metres condignes, per fama vulgada
Incipit & Explicits text: Ab metres condignes, per fama vulgada … sols canonitzarlo, altre ja no resta
Date / Place escrit 1502 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts obra presentada al texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 868-870
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 771-2:10; 11 (ed. ref.)
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:7
Note les dues cobles inicials són un preàmbul amb exordi i invocació a la musa
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7867
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 10-11
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Jhesus christus matre filius
rubr.: Obre en lahor del doctor jlluminat mestre Ramon lull mallorqui Corresponent al cartell den Antoni massot scriuent segunint lo model dell still compas y tema per ell possat per introductio dela obra comensen dos cobles sparses
tit.: Exordi
text: Ab metras condignes : per fama vulguada … [ 11] … Sols canonitzarlo : altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note una mà posterior a la que copia l'obra a ha escrit al damunt de la rúbrica inicial: “Jordj alber tercer en orde”. La segona cobla va precedida de la rúbrica “Jnuocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Miquel alber nothari dient al premi”
ID no. of Witness 2 cnum 8354
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 8-10
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon Lull Mallorqui corresponent al cartell den Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del still compas y tema per ell possat per Jntroductio Dela obra comensan dos cobles sparses
rubr.: Exordi
text: Abmetres condignes, per fama vulgada … [ 10] … Sols Canonitzarlo, altre Ja no resta | ffj
Poetic Stanza 11 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7850
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 25v-27v
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 25v] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon lull Mallorqui Corresponent al cartell den Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del still compas y tema per ell possat per Jntroductio Dela obra comensa dos cobles sparses
rubr.: [ 26] Exordi
text: Abmetres Condignes, per fama Vulgada | lahors grans per correr, del compatriota … [ 27v] … Ten gran y ten alta, atots sa aontona | Sols canonitzarlo, altre Ja no resta | ffi
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Jnvocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Michel alber nothari dient al Premi”
ID no. of Witness 4 cnum 7902
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 79v-81v
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 79v] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon Lull Mallorqui corresponent al cartell den Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del still compas y terma per ell possat per Jntroductio dela obra Comensa dos cobles sparçes
rubr.: Exordi
text: Ab matras condignes per fama Vulgada … [ 81v] … Sols canonitzarlo altre Ja no resta | ffi
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Inuocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Michel Alber nothari dihent al premi”
ID no. of Witness 5 cnum 7993
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: Jordi Aber [sic] tercer en orde Jhesus Christus Mariae filius
rubr.: Obre en llahor del Doctor Illuminat mestre Ramon Llull mallorqui corresponent al cartell de Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del stil compas y terme per ell posat per Introductio dela obra comensen dos Cobles sparses
rubr.: Exordi
text: Ab metos [sic] comdignes per fama vulgada … sols canonitzarlo altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note aquest testimoni, editat recentment per Rosselló Lliteras, no l'hem pogut localitzar en data de gener de 2008, degut a les escasses eines que ara mateix té l'arxiu per trobar una obra determinada entre els seus fons. Tota la informació que aquí donem deriva del text editat per Rosselló Lliteras
ID no. of Witness 6 cnum 7884
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [8]-[9]v ff. 69-70v
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Jordi Alber tercer en Orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Illuminat mestre Ramon Llull Mallorqui corresponent al Cartell den Anthoni Macot scriuent, seguint lo modo del estil, compas y tema per ell posat per Introductio dela obra començan dos Cobles sparses
rubr.: Exordi
text: Abmetras condignes per fama vulgada … [ 70v] … Sols canonitzarlo altre Ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Inuocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Michel Alber nothari dihent al premi”
ID no. of Witness 7 cnum 7942
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 391v-393v
Title(s) Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 391v] Jordi Alber terçer en Orde Jesus Christus Marie filiiy [sic] Obre en Llaor del Dr. Illuminat Mestre Ramon Llull Mallorqui corresponent al Cartell den Antoni Massot scrivent seguint lo Modo del estil compas y terme per ell posat per introduccio dela Obra comensen dos cobles esparses
rubr.: Exordi
text: Ab metros condignes, per fama vulgada … [ 393v] … sols Canonizarlo altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Invocacio”; la tercera cobla va precedida de la rúbrica “Comensa le [sic] obre feta per Jordi Miquel Alber Notari dihent al premi”
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2011-04-04