Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5438
Authors Pseudo-Albertus Magnus
Titles Les nou paraules de sant Albert
Incipit & Explicits text: Sant Albert arquebisbe de Colonia … tostemps fins al dia del juhy
Date / Place escrit 1301 ? - 1400 (Ms. Ripoll)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 4.1.1 i 4.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 4.1.1 i 4.1.2
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12249
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 224 (BITECA manid 1180)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 9-12
Title(s) Pseudo-Albertus Magnus, Les nou paraules de sant Albert, escrit 1301 ? - 1400
Note segons TCM 4.1.2 el text és com el de Ripoll 224
ID no. of Witness 2 cnum 12248
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 46 (BITECA manid 1756)
Copied 1461 - 1490 (filigranes)
Location in witness f. 453
Title(s) Pseudo-Albertus Magnus, Les nou paraules de sant Albert, escrit 1301 ? - 1400
Note segons el TCM és una versió diferent de la de València
ID no. of Witness 3 cnum 7814
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13b) (BITECA manid 2892)
Imprint València: Joan Jofré (Norton), 1519
Location in witness f. [2]va-vb f. 98va-vb
Title(s) Pseudo-Albertus Magnus, Les nou paraules de sant Albert, escrit 1301 ? - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ [2]va] Les nou parauls [sic] de sant albert
text: S4Ant albert arquebisbe de / colonia continuament pregaua a nostre senyor : que li reuelas quines coses podia ser que fossen a deu molt agradables : ea ell mes profitoses : e nostre senyor deu reuela aquestes nou paraules. seguents les quals dit sant albert explica. en hun sermo. La primera paraula quel hoy fon. que li dix: albert dona en ta v … [ [2]vb] … tostemps fins al dia del juhy Fin | 1519
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2018-02-07