Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5438
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Joan Rosselló Lliteras
Title Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502
Source Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy
Source associated persons Catalina Ferrando Ballester (Coord.)
Place / Publisher Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears
Date / Location 2 2002: pp. 857-880
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 15-42 (fotocòpia parcial)
Source of Data for Works texid 5451 Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
texid 5366 Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
texid 5443 Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
texid 5461 Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
texid 5440 Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
texid 5441 Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
texid 5447 Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
texid 5446 Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
texid 5445 Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
texid 5444 Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
texid 5439 Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
texid 5442 Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2747 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà. 1605 a quo. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2011-04-05