Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5437
Authors Desconegut
Titles Puix teniu tanta virtut
Los goigs dels gloriosos metges
Incipit & Explicits text: Puix teniu tanta virtut, | metges sants molt gloriosos … ab raó, doncs, tan sencera, | vostra llaor, sants germans
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7ï 7: ababbccb
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 105-107 (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:39
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7813
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13b) (BITECA manid 2892)
Imprint València: Joan Jofré (Norton), 1519
Location in witness ff. [1]vb-[2]rb ff. 97vb-98rb
Title(s) Desconegut… Puix teniu tanta virtut, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 97vb] Los goigs dels gloriosos metges
text: Puix teniu tanta virtut | metges sants molt gloriossos … [ 98rb] … ab raho donchs tan sancera | vostra llahor sants iermans
Poetic Form goigs
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note segueix a continuació un text llatí: “Versus | lectamini in domino et exulta te (…) per christum dominum nostrum amen”; la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2011-04-04