Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5433
Authors Desconegut
Titles Oh piadosa querella
Raonament de la Verge Maria ab son fill
Incipit & Explicits text: Oh piadosa querella, | oh immensa caritat … vós, dels pecadors espill, | escala de porta coeli?
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7ï 7: ababcddc
7 7ï 7ï 7 7 7ï 7ï 7: abbacddc
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 93-98 (ed. ref.)
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7809
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13) (BITECA manid 2568)
Imprint València [?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca.
Location in witness ff. [1]vb-[3]ra ff. 93vb-95ra
Title(s) Desconegut… Oh piadosa querella, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]vb] Rahonament dela verge. Maria ab son fill
text: O2 Piadosa querella | O inmensa caritat … [ [3]ra] … vos dels pecadors espill | escala de porta celi
Poetic Stanza 1 x 4, 18 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Fin”
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2012-01-28