Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5427
Name Pedro Vila, fe catòlica romana
Sex H
Milestones Floruit 1559
Lloc vinculat Barcelona 1559 a quo
Affiliation fe catòlica romana
Owner of copid 1132 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 494c (1494-02-14). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
Record Status Created 2005-07-01
Updated 2007-07-02