Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5426
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Julián Martín Abad
Isabel Moyano Andrés
Title Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional. Tercer apéndice
Place / Publisher Madrid: Biblioteca Nacional
Date / Location 2002:
Note revisat
Held by Madrid: Nacional (BNE) INV 093:017.11(460) NAC
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1818 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2737(2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2192 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2732. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2188 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2736 (1). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2189 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2736 (2). València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2190 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2737 (1). València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Record Status Created 2004-06-23
Updated 2004-06-23