Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5422
Authors Desconegut
Titles Epistola presbiteri Johannis
Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França
Incipit & Explicits salutatio: Jesus. Preste Johan, per la gracia de Deu rey sobre tots los reys de Christians, trametem salut e bona voluntat e amistat al Sant Pare de Roma e al nostre car amich lo Rey de França
text: Nos, preste Johan, vos fem asaber per nostres letres en la nostra amor que moltes vegades nos és stat dit … e menam en nostra companya quinze mília hòmens d'armes e docents mília pehons e cent castells de fusta sobre los oriffaants per deffender nos de nostres enemichs si menester ho havíem
Date / Place traduït 1401 [?] - 1500 [?]
escrit 1150 - 1160
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.16.1-2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.16.1-2
Tractat en: Bartolucci et al. (2000), “Su una versione catalana della Lettera del Prete Gianni”, Quaderni di Lingue e Letterature
Tractat en: Cornagliotti (1997), “Una redazione catalana della Lettera del Prete Gianni”, Zeitschrift für Romanische Philologie
Tractat en: Bartolucci (1996), “La ricezione della Lettera del Prete Gianni nella letteratura romanza medievale: Il caso di Reinbert”, Quaderni di Lingue e Letterature
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12218
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Núm. 1145. Caixa 12 (BITECA manid 5037)
Copied Tortosa: 1383 (data del protocol)
Location in witness ff. 2-6v ff. 1-10
Title(s) Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 2] Jhesus christus fillius [sic] Dei. | Historia [sembla afegit per una altra mà]
intr.: C5 om ffrederich emperador de Roma entengues que Pestre [sic] Johan emperador | de les Indies fos Rey e Catholich e molt poderos Rey e pus rich que | negun [sic] Rey del mon … E Pestre [sic] Johan ales pregaries de ffrederich emperador de ço que li dema | na lo feu cert e de mes e trames li vn libre scrit ab letres dor en la manera ques | seguex auant
intitulatio: M4 estre Johan per la gracia de deu entre los Reys christians deles jndies em | perador e Rey christia
salutatio: A tu ffrederich emperador de Roma e en entra | ment de tota amor
text: A tu ha plagut a nos trametre tos nobles | misatgers ab letres de pregaries quet fessem saber qual fe tenim e lo | poder que hauem e quals coses e marauelles son en les nostres terres … [ 6v] … A3 pres del desert dela part aquilonis dela miga jndia es vna gran prouincia en la qual | habiten los gigants los quals han de lonch .xxx. coldes e alguns ni ha de .xx. | mas los antecessors eren de .xl. coldes aquestos no poden passar los termens | sino ab nostra licencia car si eren gents coratgoses
Condition incomplet
References Editat a: Bayerri i Bartomeu (1926), “Una descripció geogràfica novelesca en català del sigle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Incomplet, però no per pèrdua de folis, car roman en blanc bona part del foli i el següent.

Segons TCM 0.16.2 és una versió diferent de la de New York
ID no. of Witness 2 cnum 7785
City, library, collection & call number New York: Pierpont Morgan Library, MS B.32 (BITECA manid 2722)
Copied Joan Garcia Mosquerole, 1461-02-27 ad quem (catàleg)
Location in witness ff. 1v-6v
Title(s) Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits salutatio: [ 1v] JHS. [P]6RESTE JOHAN PER la gracia de deu Rey sobre tots los Reys de christians trametem salut e bona volutat e amistat al sant pare de Roma e al nostre car amich lo Rey de frança
text: Nos preste Johan vos fem asaber per nostres letres … [ 6v] … e Cent castells de fusta sobre los oriffants per deffender nos de nostres enemichs si menester ho hauiem
Record Status Created 2004-05-04
Updated 2017-10-30