Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5419
Authors Desconegut
Titles Llibre del mestre racional
Date / Place escrit València 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1636
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 858 (BITECA manid 1238)
Copied València: 1451 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. segon quadern: lxxii-lxxiiii
Title(s) Desconegut, Llibre del mestre racional, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxii] Aci comensa la quarta part del libre primerament del Maestre Racional
text: Entrels solicitats reyals per les quals a la utilitat dela cosa publica es consellat … [ lxxiiii] … sia reebut a nos lo sagrament per los consellers expressat en la dita ordjnaçio faça e fer sia tengut
Note segueixen cartes en llatí i català entre diversos governadors i el mestre racional
Record Status Created 2004-04-28