Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5410
Authors Vilagut [?]
Titles Vostre perlar no sie scàs
Incipit & Explicits text: Vostre perlar no sie scàs … tal sanitat com sperau
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 8 8 8 8 8 8; [II-III=] 8 8 8 8 8 8 8 8: [I=] abcddc; [II-III=] abbababa
Associated Texts té una resposta de texid 3509 Guillem Tinter, Per lo just do que demanau, escrit
texid 3509 Guillem Tinter, Per lo just do que demanau, escrit
References (most recent first) Fogassot et al. (2004), “Vostre parlar no sie scas [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 80-81 , n. 55 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 225 , n. 67.11 (290:1)
Note a l'únic testimoni que coneixem, la composició va seguida d'una altra de Guillem Tinter precedida de la rúbrica “Resposta”, que de més a més capcauda amb aquesta. Com que la composició de Guillem Tinter va dirigida a Vilagut, hem suposat que aquest és l'autor de la composició que ara ens ocupa, encara que el RAO i el RIALC l'atribueixen a Fogassot
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7166
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 78
Title(s) Vilagut, Vostre perlar no sie scàs, escrit
Incipit & Explicits text: [ 78] Vostre parlar no sie scas … Tal sanjtat com sperau
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 6, 1 x 8, 1 x 4
Note testimoni únic. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-03-22
Updated 2008-05-12