Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5407
Authors Joan Fogassot
Titles Contra·l voler lo seny arremorat
Incipit & Explicits text: Contra·l voler lo seny arremorat … donant lo dret a qui millor part tria
Date / Place escrit 1454-05-31
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 4ï 4ï 10 10: ababababbbcc
Associated Texts part d'una tençó moguda per texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
References (most recent first) Vallmanya et al. (2008), “En Fogassot, pus sou enamorat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 84 , n. 67.13 (74:2)
Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 68-72 , n. 21 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 73-76 , n. 21 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6813
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 48-53v
Title(s) Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
Incipit & Explicits text: [ 48] Contral voler / Lo seny arremorat … [ 53v] … Donant lo dret / aquj mjllor part tria | J. fogassot
Poetic Stanza 10 x 12
Record Status Created 2004-03-18
Updated 2012-01-28