Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5401
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Gran Enciclopedia de la Región Valenciana
Place / Publisher Valencia: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana
Date / Location 1973:
Held by València: Universitària sala
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2798 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 8. Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1370-02-20. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371.
manid 2799 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 4. València: Mateu Adrià, 1348. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348.
manid 2802 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29. Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Source of Data for Persons bioid 2338 Francisco Pérez Bayer, bibliòfil
bioid 1722 Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813)
Record Status Created 2004-05-03
Updated 2011-03-24