Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5395
Authors Desconegut
Titles Mare sou tan estimada
Incipit & Explicits text: Mare sou tan estimada … per [lo] quius es deuot seruent
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 35-40
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 22-24 , n. iii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:480-482
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [aa iiij]r-v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7741
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. b ij - b iij
Title(s) Desconegut, Mare sou tan estimada, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b ij] Cobles en lahor dela Santissima verge Marie mare de Jesus
text: [ b ijra] M2Are sou tan estimada | de Jesus omnipotent … [ b iij] … pregau ben auenturada | per lo quius es deuot seruent
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8, 3 x 4
Note les tres darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada”, “Supllicatio” [sic] i “Seguida”. El text està escrit a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial
Record Status Created 2004-03-04
Updated 2011-04-04