Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5391
Authors Joan Vidal
Titles Les vostres virtuts á mi seran guia
Incipit & Explicits text: Les vostres virtuts á mi serán guia … tenint en oblit lo que renovella
Date / Place escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 45-53
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 194.2 (60:17)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 63-74 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 131-143
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7723
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 43-50
Title(s) Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Grat
text: Les vostres virtuts / amj seran guia … [ 50] … Tenint en oblit / lo que renouella
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 3 x 10, 1 x 5, 1 x 10
Record Status Created 2004-02-26
Updated 2008-05-10