Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5390
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles Per be que lo mon en tals fets huy sia
Incipit & Explicits text: Per be que lo mon en tals fets huy sia … que goig es meu cascú n'haja s'esguarda
Date / Place escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [60.16 (60:17), p. 63=] 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
[60.16a (60:2), p. 60=] 10 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abaabcdccd
[60.21 (131:14), p. 98=] 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
[60.21a (Gd:13), p. 233=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Fenollar et al. (2008), “Tals son los plets que vencen son optat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 44-63
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 288 , n. 60.16, 60.16a, 60.21 i 60.21a
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 63-87 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 130-158
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7722
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 43-59
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Questio moguda per mossen ffenollar preuere amossen Joan Vidal preuere an verdanxa e an vilaspinosa notaris / La qual questio es disputada per tots / e de aquella sentenciat per Miquel stela
rubr.: Veure
text: Per be que lo mon / en tals fets huy sia … [ 59] … Que goig es meu / cascu naia sesguarda
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 3 x 8, 34 x 2, 1 x 1, 1 x 8
Record Status Created 2004-02-26
Updated 2008-05-09