Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5389
Authors Desconegut [?]
Titles Consells sobre la manera de podar la vinya
Incipit & Explicits text: Senyer, si volets podar, havets a fer per la manera qui's segueix: Primerament, podarets en lo mes de noembre, e si no podets en noembre, podarets lo mes de deembre … e començara lo podador, de tercia fins a la squella: e axi mateix l'altre mes de deembre dessus dit
Date / Place escrit 1397 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Alart (1877), “Trois formules de conjuration en catalan (1397)”, Revue des Langues Romanes
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7715
City, library, collection & call number Perpignan: Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Notari Joan Ornos 3E1/546 (BITECA manid 2707)
Copied Perpignan: Joan Ornos, 1397
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Consells sobre la manera de podar la vinya, escrit 1397 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] Senyer si volets podar hauets affer per la manera quis segueix Primerament podarets en lo mes de noembre e si no podets de noembre podarets lo mes de deembre … e començara lo podador de tercia fins ala squella e axi mateix laltre mes de deembre dessus dit
Record Status Created 2004-02-23