Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5386
Authors Desconegut
Titles La gran dolor que vostra carn sagrada
Incipit & Explicits text: La gran dolor que vostra carn sagrada … sobrat d'amor, fent-me tan dolces mostres
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 1124 Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
References (most recent first) Ferrando (1999), “L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 155 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7679
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (6) (BITECA manid 1134)
Imprint València [?] (García Craviotto): Miquel Albert, 1494 ca. (García Craviotto)
1481 - 1490 (Aguiló - Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Kurz; Ribelles Comín el dóna sense data)
Location in witness f. [a vij] f. 71
Title(s) Desconegut, La gran dolor que vostra carn sagrada, escrit
Incipit & Explicits text: [ [a vij]] La gran dolor / que vostra carn sagrada … sobrat damor / fent me tan dolces mostres
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 2004-02-17
Updated 2008-05-08