Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5385
Authors Desconegut
Titles Ador-te, sant costat de l'invisible
Incipit & Explicits text: Ador-te, sant costat de l'invisible … perquè per Tu, en Tu y ab Tu·m prepare
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 1124 Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
References (most recent first) Ferrando (1999), “L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 154 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7678
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (6) (BITECA manid 1134)
Imprint València [?] (García Craviotto): Miquel Albert, 1494 ca. (García Craviotto)
1481 - 1490 (Aguiló - Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Kurz; Ribelles Comín el dóna sense data)
Location in witness f. [a vj]r-v f. 70r-v
Title(s) Desconegut, Ador-te, sant costat de l'invisible, escrit
Incipit & Explicits text: [ [a vj]] Adorte sant / costat del inuisible … [ [a vj]v] … perque per tu / en tu y ab tum prepare
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 2004-02-17
Updated 2012-01-28