Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 5383
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5156
Desconegut. Ordenació de sagramental
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1490 [?]
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 485
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)
Location in witness ff. 187v-192v
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 187v] C2om entigament a faeltat del senyor Rey quj es cap dela cosa publica e conseruacio de bon stament de aquella fos atrobat e ordonat Sagramental en Valles e Enlobregat e en lo Maresme lo regiment del qual se partany ala Esgleya e ala Ciutat de Barchinona Segons ordinacio de aquell lo qual per lamicia del temps quj tot dia jndueix nouelles fets hauria mester reperecio e creximent … [ 188] … e posasr en defencio lurs persones e bens (…) son fetes e ordonades les ordinacions dejus scrites per part dela Esgleya de Barchinona dela Esglea [sic] de Vich e del Monastir de Estayn E dela Ciuatt de Barchinona e dela vila de Moya es stat suplicat ala magnificencia Reyal que aquells uulla aprouar stablir ordinar e confirmar per tots temps duradores
text: P2rimerament que tots los homes Reyalenchs ço es que sien homens propis o aloers del Senyor Rey … [ 192v] … Item es entes quela forma entiga e formes entigues e la ordinacio e vsance del dit sagremental entjch sien e romanguen ab la .j. sagramental e altre enlur plena force e ualor sino aytant com los presents capitols e ordjnacions deroguen o poden der[og]ar a aquelles
Record Status Created 2002-10-14
Updated 2012-01-28