Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5380
Authors Desconegut
Titles Ador-te, loch y boca infinida
Incipit & Explicits text: Ador-te, loch y boca infinida … puix tu per mi gustist fel y vinagre
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 1124 Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
References (most recent first) Ferrando (1999), “L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 150 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7673
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (6) (BITECA manid 1134)
Imprint València [?] (García Craviotto): Miquel Albert, 1494 ca. (García Craviotto)
1481 - 1490 (Aguiló - Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Kurz; Ribelles Comín el dóna sense data)
Location in witness f. a ii [sic = a iij]r-v f. 67r-v
Title(s) Desconegut, Ador-te, loch y boca infinida, escrit
Incipit & Explicits text: [ a ii [sic = a iij]] Adorte loch / y boca infinida … [ a ii [sic = a iij]v] … puix tu per mi / gustist fel y vinagre
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 2004-02-17
Updated 2008-05-08