Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5370
Authors Ramon Boter
Titles Pus en lo mon sou feta singular
Incipit & Explicits text: Pus en lo mon sou feta singular … hon servidor james passa fretura
Date / Place escrit 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10; [II, IV-VI=] 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10ï 10ï 10^; [III=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I=] abbacdcd; [II, IV, VI=] abbacddc; [III=] ababcddc; [V=] abbacaac
References (most recent first) Boter et al. (2008), “Pus en lo mon sou feta singular [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 177
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 222 , n. 28.4 (287:1)
Riquer et al. (1986), “Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras 270-273 , n. ii (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5915
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxxviiijr-v
Title(s) Ramon Boter, Pus en lo mon sou feta singular, escrit 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxviiij] Ramon boter
text: PUs en lo mon / sou feta singular … [ cxxxxviiijv] … Hon seruidor / James passa fretura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2008-05-10