Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5366
Authors Antoni Massot
Titles La ressonant fama del compatriota
Incipit & Explicits text: La rasonant fama del compatriota … Seveu nos aquexa lintencio mia
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Massot.2
Editat a: Avinyó (1925), Història del lulisme 310-1
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 858-859
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 770:11 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:475-476
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7481
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 2r-v
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Antonj macot ascrivent de Vot de aquell tant famosisim compatriota e jnluminat dochtor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la uida doctrina e mort per actes solemnas axarsida posa lo present cartell
text: La rasonant fama // dell compatriota … [ 2v] … Seueu nos aquexa // lintencio mja
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A supliquasio de alguns trobadors lo dit entonj maçot dell seu cartell ffala declarasio seguent”
ID no. of Witness 2 cnum 8348
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 1v-2
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Anthonj Macot scriuent de Vot de aquell tant famosisim compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la Vida doctrina e mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota … [ 2] … Seueu nos aquexa, lintentio mja
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A supliquatio de alguns Trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu Cartell fala de cleratio Seguent”
ID no. of Witness 3 cnum 7844
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 18v-19
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 18v] Anthoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr a memoria la Vida Doctrina E mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota … [ 19] … ans en la demande laqual es prou lesta | Seueu nos á quexa lintencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A supliquasio de alguns trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu Cartell fala declaratio Seguent”
ID no. of Witness 4 cnum 7896
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 72-73
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Anthoni Maçot scriuent, deVot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr amemoria la Vida doctrina e mort per actes solemnes axarsida posalo present cartell
text: La rasonant fama del compatriota … [ 73] … Seueu nos aquexa lintencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “A supliquetio de alguns Trobadors Lo dit Anthoni Maçot del Seu | Cartell fa la de claratio Seguent”
ID no. of Witness 5 cnum 7987
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits text: La rason \na/ t fama del Compatriota … Serveu [?] nos aquexa lintencio mia [?]
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A suplicacio de alguns trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu cartell fa la declaracio seguent”
ID no. of Witness 6 cnum 7878
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [2]r-v f. 63r-v
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Antoni Maçot scriuent deuot de aquel tan famosissim Compatriota é Inluminat Doctor Mestre Ramon Lull, per reduir á Memoria la vida Doctrina, é Mort per actes solemnes axarsida, posalo present Cartell
rubr.: La resonat fama del Compatriota … [ 63v] … seveu nos aquexa lintencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A suplicacio de alguns Trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu cartell fa la declaratio seguent”
ID no. of Witness 7 cnum 6023
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 385-386
Title(s) Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 385] Antoni Massot scrivent devot de aquell tan famosissim Competriotal Illuminat Doctor Mestre Ramon Llull … pose lo present Cartell
text: [ 385v] La Resonant fama del compatriota … [ 386] … se veu nos aquexa intencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la següent rúbrica: “A suplicacio de Alguns Trobadors lo dit Anth. Massot dell seu Cartell fa le declaracio seguent”
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2018-05-25