Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5365
Authors Ramon Boter
Titles Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa
Incipit & Explicits text: Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa … en fets divins me veureu contemplar
Date / Place escrit 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I-II, V, VII-X=] 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^; [III=] 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï; [IV=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï; [VI=] 10ï 10 10ï 10 10 10 10 10: [I-II, VII-X=] abbacddc; [III=] ababcdcd; [IV=] abbacdcd; [V=] abbacbbc; [VI=] ababcddc
References (most recent first) Boter et al. (2008), “Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 178
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 224 , n. 28.1 (289:6)
Riquer et al. (1986), “Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras 273-277 , n. iii (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5916
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxxviiijv-clv
Title(s) Ramon Boter, Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa, escrit 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxviiijv] Ramon boter
text: DOs grans contrasts / son bolcats en ma pensa … [ clv] … En fets diujns / me veureu contemplar
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2008-05-10