Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5364
Authors Desconegut
Titles Ab amor i pensa pura
Set paraules que digué Jesús en la creu
Incipit & Explicits text: Ab amor i pensa pura, | crestians, contemplareu … set paraules d'amargura | que Jesús dix en la creu
Date / Place escrit 1515 ad quem [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 102-104 (ed. ref.)
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7812
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13b) (BITECA manid 2892)
Imprint València: Joan Jofré (Norton), 1519
Location in witness f. [1]ra-va f. 97ra-va
Title(s) Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]ra] Les set paraules que iesus dix enla creu
text: A2B amor y pensa pura | Crestians contemplareu … [ [1]va] … Set paraules damargura | Que iesus dix enla creu
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note les octaves van precedides de les rúbriques: “La primera paraula”, “La segona paraula”, “La terçera paraula”, “La quarta paraula”, “La .v. paraula”, “La .vi. paraula”, “La .vii. paraula”; la darrera cobla, de quatre versos, va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7414
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39 (BITECA manid 2695)
Imprint València: 1546
Location in witness ff. [c viij]v - d ij
Title(s) Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [c viij]v] Les set paraules que Jesus dix enla creu
text: Ab amor y pensa pura | crestians contemplareu | set paraules damargura … [ d ij] … tostemps vos recordareu | set paraules damargura | que Jesus dix eula [sic] creu
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2011-04-04