Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5359
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2004:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1840 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-VI-13. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1285 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 33-4º. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2565 MS: Girona: Arxiu Diocesà (Lletres pastorals. Manuals de correspondència de la Cúria Eclesiàstica), Lligall U-180. 1491 - 1500. Desconegut, Bons cavallers, tots prestament, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
copid 2163 Ed.: Girona: Provincial, Inc-163 (1) [Terç]. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2162 Ed.: Girona: Provincial, A/7309. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1929 Ed.: Girona: Provincial, A/7310. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2018 MS: Girona: Seminari. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
copid 2155 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 2165 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (2). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 2156 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (3). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2157 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (4). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2158 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (5). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2159 Ed.: Girona: Seminari, S/440 (6). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2710 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, 1J167/1. 1399. Desconegut, Que tots de gran coratge, escrit 1399 a quo.
manid 2266 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, 1J-167/2. 1350 [?] - 1413-04-15 ad quem. Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2713 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, 1J167/3. Illa:, 1401 - 1450 [?]. Desconegut, Na Francina, la beneita, escrit.
manid 2712 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, Notari Guillem Marès 3E1/6501. 1409. Desconegut, La vostra amor mich fa venir, senyora, escrit 1409 ad quem.
manid 2718 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales. 1300 a quo. Desconegut, Response axi ymne es lausor de Déu […], escrit.
manid 2719 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales. 1400 ad quem. Desconegut, Almanac (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2714 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales. 1401 - 1500 [?]. Desconegut, Nunc dimitis vos señora, escrit 1400 - 1500 [?].
Record Status Created 2004-02-03
Updated