Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5358
Authors Ramon Boter
Titles Tant com lo sel la terra environa
Incipit & Explicits text: Tant com lo sel la terra environa … car vos mirant so cert no·m rependran
Date / Place adaptat 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï; [II-V=] 10ï 10^ 10^ 10ï 10^ 10ï 10ï 10^; [VI=] 10 10 10 10: [I=] abbacdcd; [II-V=] abbacddc; [VI=] cdcd
References (most recent first) Boter et al. (2008), “Tant com lo sel la terra environa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 180
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 233 , n. 28.7 (287:2)
Riquer et al. (1986), “Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras 277-279 , n. iv (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5918
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cljr-v
Title(s) Ramon Boter, Tant com lo sel la terra environa, adaptat 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clj] Ramon boter
text: TAnt com lo sel / la terra enuirona … [ cljv] … Car vos mjrant / so cert nom rependran
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2012-01-28