Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5354
Authors Ramon Boter
Titles Si com Adam per dona fon vençut
Incipit & Explicits text: Si com Adam per dona fon vençut … car qui be viu, be costuma morir
Date / Place escrit 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Boter et al. (2008), “Si com Adam per dona fon vençut [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 177
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 189 , n. 28.6 (219:348)
Riquer et al. (1986), “Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras 268-270 , n. i (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5914
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxxviijv
Title(s) Ramon Boter, Si com Adam per dona fon vençut, escrit 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxviijv] Ramon boter
text: SJ com Adam / per dona fon vençut … Car quj be viu be costuma morjr
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2008-05-10