Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5349
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Salmi
Llibre dels salms
Saltiri
Date / Place traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
hebreu [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat en: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-59
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 9768
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 84:13
Incipit & Explicits text: [ 7v] Senyor sabaot tan benauenturat es lome ques | fia en tu
Note transcrivim tot el text
ID no. of Witness 2 cnum 9765
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 7r
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 91:1-16
Incipit & Explicits acc.: [ 7r] Senyor verdeu mjsericordia Senyor verdeu misericordia Senyor ver deu misericordia
nota: Sia voluntat deuant tu Senyor mon deu per tu e per los | vessos dela tua sancta Ley los quals comensen en | abraich veysa veo veer que tum vulles pradas em | vulles ajudar en les mjes carreres e vulles esser | en la mja ajuda … la mja oracio com los | sacrificis ques fan en lo temple esera mentres | ells cridaran yols respondre mentres ells parlaran | yols hoyre emenan Senyor alla hon La mja [sic] elo | meu cor desija Amen
text: Sient enamagament del sobiran nombre del Satday | sere albergat dire al Senyor ma ampara ma forsa | mon deu que yom fiu en ell car ell scapara amj … ab ell so en tribulacio honrare aell emostra|re a ell La mja saluacio
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note Al marge de cadascun d'aquests paràgrafs “oracio´´, el text del salm comença a “Sient en amagament´´
ID no. of Witness 3 cnum 9767
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 46:8
Incipit & Explicits text: [ 7v] Lo Senyor sabaot sia ab nos sia ampara ab nos | lo deu de iacob per tostems Amen
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 356
Note transcrivim tot el text. Al marge d'aquest paràgraf “oracio´´ i un senyal que inclou aquesta i les dues següents
ID no. of Witness 4 cnum 12500
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19r
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 46:8
Incipit & Explicits text: [ 19r] Lo senyor sabaot sia ab nos sia amparat ab nos lo deu de Jacob | per tostemps Amen
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 356
Note transcrivim tot el text. Al marge de cadascun d’aquests paràgrafs “oracio’’.
ID no. of Witness 5 cnum 12499
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19r
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 84:13
Incipit & Explicits text: [ 19r] Senyor sarach tan benauenturat es lome ques fia en tu | senyor saluas / o rey subira respon me en lo dia quet cridare
Note transcrivim tot el text. Segueix un paràgraf en hebreu. “Samay rarach adonay… vallano´´
ID no. of Witness 6 cnum 12503
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19r
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 91:1-16
Incipit & Explicits nota: [ 19r] Sia voluntat etc
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note en l’exposició dels inquisidors no es repeteix tot el text sinó que només s’esmenta l’oració per l’inici del text que es recita abans del salm
ID no. of Witness 7 cnum 9769
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 20:10
Incipit & Explicits text: [ 7v] Senyor sal uens / o rey sobira respon me en lo dia | quet cridare
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología
Note transcrivim tot el text. Segueix un text renegant de totes aquestes pregàries i afirmant la fe en Jesucrist. La mateixa mà amb el títol “oracio´´ al marge es va copiar un text hebreu al f. 8r: “Senyor ver deu mjsericordia. | Samay saraell adonay (…) sit va|llano´´
ID no. of Witness 8 cnum 12505
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19r
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 20:10
Incipit & Explicits text: [ 19r] Senyor sal uens o rey sobira respon me en lo dia quet cridare
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología
Note transcrivim tot el text. Al marge “oracio´´
ID no. of Witness 9 cnum 12498
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 18r-v
Title(s) Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?] 91:1-16
Incipit & Explicits acc.: [ 18r] Sia voluntat dauant | tu senyor mon deu per tu e per los vesos dela tua sancta ley los quals co|mensen en ebraych veysa veo vehet quetum vulles piadar em vulles | ajudar enles mjes carreres / e vulles eser enla mja hajuda en ajuda | detot so del meu / em vulles scapar huy en aquest jorn e entot altre | jorn dema de enemjch aguaytador ladre / o robador falsarj acusador … [ 18v] … la mja oracio com los sacrificis ques fan enlo | temple e sera mentres ells cridaran yols responrre mentres | ells parlaran yols hoyre e menam senyor alla hon la mja anjma | e lo meu cor desija amen
text: Sient enamagament del sobiran nombre del satday sere albergat | dire al senyor ma empara ma forsa mon deu que yom fiu en ell car ell | car ell scapara amj … ab ell so en tribulatio honrare aell | e mostrare a ell la mja saluacio
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note El text del salm comença a “Sient en amagament´´
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2017-10-28