Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5347
Authors Desconegut [?]
Titles Molt me dol la nit e lo dia
Cobles novelles de la passió de Jesucrist
Incipit & Explicits text: Molt me dol la nit e lo dia | lo plant de vos senyora mia … per contemplar lo fill e vos | en lalt paradis: axi sia
Date / Place escrit 1518 circa
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbbacccaddda…
References (most recent first) Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4112
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (4) (BITECA manid 2567)
Imprint Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1518 ca.
Location in witness ff. [1]-[4]vb ff. 60-63vb
Title(s) Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Cobles nouelles de la passio de jesu christ complides
text: Molt me dolch la nit el dia | lo plant de vos verge maria | Mare de deu omnipotent | suplich vos humilment … [ [4]vb] … contemplarem lo fill e vos | soplicant vos que axi sia | Amen
Poetic Stanza 1 x 2, 117 x 4
Record Status Created 2004-02-13
Updated 2008-05-08