Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5341
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó [?]
Titles Nova forma sacramental
Date / Place promulgat 1396 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7497
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness ff. 296-300v
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Nova forma sacramental, promulgat 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 296] Noua forma sacramentalis dominj dn. Johannjs
intitulatio: Nos Johannes dej gratia Rex … et Ceritane
intr.: oblati [?] nobis reuerenter … conflectis hun quomodj serie
pream.: Com Antigament a feeltat del Senyor [f. 296v] Rey qui es ap de la cosa publica … [ 296v] … vulla approuar stablir ordonar e confirmar eper tostemps durabres
text: Primerament que tots los homens Reyalenchs ço es que sien homens propis … [ 300v] … Item es entes quela forma antiga o formes antigues dela ordinacio e vsansa del dit sagramental antich sien e romanguen ala hun sagramental e altra enlur plena forsa e valor Sino aytant com los presents capitols e ordinacions deroguen e poden derogar aquells. E it visis recognitis et examinatis (…) dicti sacramentlis et deffensione omnjum et […]
Note incomplet; text transcrit per una mà posterior, potser de finals s. XV
Record Status Created 2004-02-03