Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5340
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?]
Titles Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica
Date / Place promulgat 1387 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8785
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness f. 246r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica, promulgat 1387 ad quem
Incipit & Explicits dispositio: [ 246] Ara ojats queus fa hom saber per manament del senyor Rey que en \per/ temps passat lo senyor Rey en Jacme de bona memorja abauj del senyor Rey ara regnant per esqujuar molts crjms e maleficis quis cometien per molts qujs dehien clergues … [ 246v] … hauran arespondre en ses justicias e en sos drets
ID no. of Witness 2 cnum 7494
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness ff. 245-246v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica, promulgat 1387 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 245] [a]2ra oyats que us fa hom asaber per manament del senyor Rey que en temps passat lo senyor Rey en Jacme [f. 245v] de bona memoria auj del senyor Rey ara Regnant per esquiuar molts crims e maleficis ques cometien per molts quis deyen clergues (…) per apendre o vsar ofici de mercadorja o daltra art mecanjca no atorgada aclergues sots pena de .d. dines dor per cascuna vegada que seria fet contra … [ 246v] … de jurisdiccio del senyor Rey e de sos oficials e al dit senyor e als dits oficials seus hauran arespondre en ses justicies e en sos drets
Record Status Created 2004-02-03