Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5337
Authors Desconegut
Titles Confessió del Mestre del Temple i dels frares
Date / Place pronunciat Paris 1306
Language català
llatí [?] (orig.)
francès [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Jacques de Molay, clergue regular
Note es tractaria del text de la confessió arrencada als templaris a París, que fou distribuït arreu d'Europa
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7490
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness f. 149r-v
Title(s) Desconegut, Confessió del Mestre del Temple i dels frares, pronunciat 1306
Incipit & Explicits rubr.: [ 149] Aquesta es la confessio del mestre maior del temple e de ccl. frares daquell ordamatex la qual faeren denant lo Rey de frança e lanqueridor donat per lo senyor papa en lo regne de ffrança contra los heretges e denant doctors molts en taulagia e en leys e en decrets e denant molts daltres mestres en altres arts e moltes altres gents de diuerses maneres e aço fo dins en paris la qual confessio comença axj
text: Que aquell mestre e aquells frares dessus dits confessaren e atorgaren ab moltes lagremes e ab grans dolors e ab gran vergonya de si mateys … [ 149v] … e axj los lurs frares capellans null temps no sacrificauen e axils era manat en lur orda e aquestes letres don fo aquest translat foren trameses de paris a cort de Roma.
datatio: fo la destruccio del dit tepla [sic] en lany M ccc e vj
Note text transcrit aprofitant l'espai del marge exterior del foli, amb la datació afegida per una altra mà, segueix a la disposició de Jaume I sobre els béns dels Templers
Record Status Created 2004-02-03