Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5335
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó [?]
Titles Forma citationis que debet fieri delatis ab sententibus de criminibus
Forma de citació criminal
Date / Place promulgat 1387 - 1396
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7468
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 243ra-244ra
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Forma de citació criminal, promulgat 1387 - 1396
Incipit & Explicits rubr.: [ 243ra] fforma citationis que debet fierj delatis de criminibus absentibus
text: A2ra hoiats de part del Senyor Duch que naytal es jnculpat daytal crim sagons que appar … [ 244ra] … vos hec fecisse per vostras litteras jntimetis sub forma presentibus jnterclusa quas tradatis presencium portitarj Dat.
ID no. of Witness 2 cnum 7498
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness f. 228v
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Forma de citació criminal, promulgat 1387 - 1396
Incipit & Explicits rubr.: [ 228v] fforma citationis que debet fierj delatis ab sentencibus de crimjnibus
text: [a]2ra oyats de part del senyor duch que com naytal sia enculpat daytal crjm … si lo dit citat dins lo dit temps no conparaia segons que dit es vol aquell senyor que sia bandeyat e per bandeyat haut
ID no. of Witness 3 cnum 12423
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 127-128
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Forma de citació criminal, promulgat 1387 - 1396
Incipit & Explicits rubr.: [ 127] forma citacionis que debet fieri delatis de crimjnibus absentibus
text: Ara ojats de part del senyor duch que naytal es jnculpat daytal crim segons que apar per jnquisicio … [ 128] … E a sobreabundant cautela cita lo demunditjnculpat peremptororiement que dins terme de .x. dies primer uinents comparegue dauant aquell senyor o en sa audiencia apparellat de respondre e de estar a dret sobre lo dit aytal crim
concl.: Quequidem preconizacio de mandato domini ducis fuit facta … Et cum hec feceritis nostre curie uos hoc fecisse per uostras literas jntimetis sub forma presentibus jnterclusa quas tradatis presencium portitori. Datur
Note text en català i llatí. Afegits als marges assenyalats per un signe de crida
Record Status Created 2004-02-03
Updated 2004-02-03