Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5331
Authors Desconegut
Titles Oració [Deus baynots] ([?])
Incipit & Explicits text: Senyor Deu si yo e feta cossa de que yo sia culpable a tu [..] ya no he pugut ffer que sia obra e factura tua, e si yo he tolta [.] de mi la tua puritat … Regoneix me donchs, Senyor Deu meu, a mi qui son te, e foragita, leva e deneja tot que en mi sia estrayn. Amen
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2011-03-02