Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5331
Authors Desconegut
Titles Oració [Deus baynots] ([?])
Incipit & Explicits text: Senyor Deu si yo e feta cossa de que yo sia culpable a tu [..] ya no he pugut ffer que sia obra e factura tua, e si yo he tolta [.] de mi la tua puritat … Regoneix me donchs, Senyor Deu meu, a mi qui son te, e foragita, leva e deneja tot que en mi sia estrayn. Amen
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7485
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness f. 104ra
Title(s) Desconegut, Oració [Deus baynots], escrit 1400 [?] - 1500 [?] [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 104ra] Oracio [deus baynots]
text: S2Enyor deu si yo e feta cossa de que yo sia culpable a tu ya no he pugut ffer que sia obra / e factura tua / e si yo he tolta de mj la mja purjtat … Regoneix me donchs senyor deu meu amj qui son teu / E foragita leua / e deneja tot que en mj sia estrayn Amen
Note a aquesta oració segueixen dos tractats en llatí, el De suma Trinitate ex fide catholica i el De constitutionibus, més una explicació (també en llatí) de l'any bixest
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2011-03-02