Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5331
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Antoni Ferrando
Title L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV
Source Estudis sobre Joan Roís de Corella
Source associated persons Vicent Martines (Ed.)
Series Universitas, 9
Place / Publisher Alcoi: Marfil
Date / Location 1999: pp. 133-156
Source of Data for Works texid 5381 Desconegut, Ador-te yo, de Déu vera man dreta, escrit
texid 5379 Desconegut, Ador-te, cap del ver cap de la Sglésia, escrit
texid 5380 Desconegut, Ador-te, loch y boca infinida, escrit
texid 5382 Desconegut, Ador-te, mà squerra del Messies, escrit
texid 5384 Desconegut, Ador-te, peu esquerre inefable, escrit
texid 5383 Desconegut, Ador-te, peu, gran fonament insigne, escrit
texid 5385 Desconegut, Ador-te, sant costat de l'invisible, escrit
texid 1124 Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
texid 5386 Desconegut, La gran dolor que vostra carn sagrada, escrit
texid 5387 Desconegut, Si·t par, Senyor, que pas ací la pena, escrit
Record Status Created 2004-01-15
Updated 2012-01-28