Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5330
Authors Desconegut
Titles Forma i manera de fer l'astrolabi
Incipit & Explicits rubr.: Forma e manera per fer lestelabre. E direm primer del lim
text: Primerament ab lo compas ffes un un cercle aytamany com volras lestelabre, e puys fes altre cercle apres de aquell dins … lo qual ha nom equinocial, e ffes a la P damunt prop la linya meridional una F, e baix una H. En [.] linya migana, a la part esquera, una G, e a la part dreta una [.]
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Millàs i Vallicrosa et al. (1948), “Textos astronòmics en un ms. català medieval”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Subject ASTRONOMIA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7484
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness f. 102rb-vb
Title(s) Desconegut, Forma i manera de fer l'astrolabi, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 102rb] F2Orma / e manera per fer lestelabre E direm prjmer del lim
text: P2Rimerament ab lo compas ffes vn Cercle aytamany com volras lestelabre // E puix fes altre Cercle apres de aquell dins … [ 102vb] … lo qual ha nom equiuocial [sic] / e ffes ala part damunt prop la linya merjdional vna F E baix. una H E en la linya mjgana ala part esquera vna G E ala part dreta vna R
References Millàs i Vallicrosa et al. (1948), “Textos astronòmics en un ms. català medieval”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note a aquest text segueixen tres conjurs en llatí, un contra el mal de queixal, un altre contra el mal temps i una oració a santa Brígida contra el mal temps i per exorcitzar diables. Tots tres foren editats per Millàs-Vallicrosa et al.
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2006-05-19